Sam wpis SPÓŁKI do KRS to za mało

Pamiętaj o kilku niezwykle ważnych obowiązkach !!!

  1. Po zgłoszeniu spółki w systemie s24 https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ należy złożyć formularz PCC-3 https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/ w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki (nie od daty rejestracji w KRS) i dokonać opłaty podatku od wartości wniesionego kapitału. Od kwoty kapitału odejmujesz kwotę opłaty sądowej i obliczasz podatek w wysokości 0,5%.
  2. W ciągu 7 dni od daty rejestracji spółki zgłoś ją do CRBR https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie – kara za brak zgłoszenia to 1 mln zł.
  3. Złóż w Urzędzie Skarbowym formularz NIP-8, w którym podajesz dane dotyczące m.in. adresu siedziby spółki, adresu prowadzenia działalności, adresu przechowywania dokumentów księgowych, biura rachunkowego. https://www.podatki.gov.pl/media/4443/nip-8.pdf
  4. Załóż rachunek bankowy spółki i zgłoś go do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8 – masz na to 7 dni od dnia założenia rachunku.
  5. Jeżeli spółka zatrudnia pracowników to zgłoś do ZUS spółkę na formularz ZUS ZPA oraz pracowników lub zleceniobiorców na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA.