Najważniejsze zmiany z początkiem 2020 roku

-Kwota najniższego wynagrodzenia: 2.600 zł brutto.

-Minimalna stawka godzinowa: 17,00 zł brutto.

-W miesiącach sierpień i grudzień 2020 należy udzielić pracownikowi dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

-Zerowy PIT dla młodych (do 26 roku życia): ulgę należy naliczać automatycznie, chyba że pracownik złoży wniosek aby nie naliczać ulgi.

-Mały ZUS: przychód w 2019 roku nie większy niż 67.500 zł. (zgłoszenie do 08.01.2020)

-Mały ZUS PLUS od lutego 2020: przychód w 2019 nie większy niż 120.000,00 zł rocznie.

-Wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku podatkowego: generowanie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

-Podatek w skali podatkowej wynosi:

-17% do kwoty dochodu 85.528 zł

-14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

-Koszty uzyskania przychodu dla pracowników:

250 zł / m-c dla osoby zamieszkującej w tej samej miejscowości, w której pracuje

300 zł / m-c dla osoby zamieszkującej poza miejscowością, w której pracuje

-Obowiązek płatności przelewem za faktury (transakcje), których wartość jest równa lub większa niż 15.000 zł.

-Obowiązek płatności przelewem – mechanizm podzielonej płatności (split payment) – za faktury (transakcje), których wartość jest równa lub większa 15.000 zł, a usługi lub towary są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf

-Wystawianie faktur dla przedsiębiorstw do paragonów z nr NIP nabywcy.

Biała lista podatników VAT: obowiązkowe dokonywanie płatności dla kontrahentów na konta bankowe znajdujące się w wykazie tzw. biała lista podatników VAT (dotyczy transakcji od 15.000 zł) Link do wyszukiwarki kont: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka SPRAWDŹ CZY TY MASZ ZGŁOSZONY RACHUNEK

Jeżeli płatność zostanie dokonana na inny rachunek bankowy (nie zgłoszony na białej liście) należy w ciągu trzech dni powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego. Link do formularza https://www.podatki.gov.pl/media/5697/zaw-nr_01-14.pdf

-Ulga za złe długi: jeżeli zalegasz kontrahentowi co najmniej 90 dni, to nie tylko VAT ale także podatek dochodowy należy skorygować – zapłacić do Urzędu. Jeżeli uregulujesz zaległość to ponownie możesz zaliczyć wydatek w koszty i odliczyć VAT. Tak samo działa to gdy Tobie zalega kontrahent: obniżasz podatek VAT i podatek dochodowy od faktur, które nie są uregulowane przez Twojego dłużnika. Jeżeli zapłaci zaległość – ponownie odprowadzasz podatek.