Praca zdalna

Jeżeli chcesz powierzyć pracownikowi pracę zdalną zrób to na piśmie. Forma pisemna będzie zabezpieczała ewentualny spór. Ustal zasady zgłaszania podjęcia pracy oraz jej zakończenia. Niech pracownik raportuje wykonane czynności. Praca musi być…

0 Komentarzy

UPAŁ !!! Obowiązki pracodawcy.

Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy: Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Uszczegółowienie w Rozporządzeniu w…

0 Komentarzy

Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019

Od początku bieżącego roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej. Przepis sprecyzował i usystematyzował zagadnienia z nią zagadnienia. Karta ewidencji czasu…

0 Komentarzy

URLOP na żądanie

W temacie urlopu na żądanie w 2019 nic się nie zmieniło. Art. 1672. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu…

0 Komentarzy

Organizujemy płatny staż dla studenta

Biuro Rachunkowe CENTRUM FIRM Sp. z o. o. w Jeleniej Górze przyjmie na dwuletni płatny staż studenta studiów niestacjonarnych – kierunek ekonomia lub pokrewny. Charakterystyka kandydata: -dokładność, -pracowitość, -zaangażowanie w powierzone zadania.…

0 Komentarzy

Kasy fiskalne online

Art. 145b. ust. 1 Ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług nakłada obowiązek instalacji kasy fiskalnych online na przedsiębiorców, których działalność obejmuje: od dnia 01 stycznia 2020 roku 1-…

0 Komentarzy