Jak przygotować dokumenty do biura rachunkowego?
 1. Sprawdź czy wystawione faktury sprzedaży mają zachowaną chronologię numeracji (ułóż faktury w kolejności od najniższego numeru i sprawdź następnie, czy daty ich wystawienia nie są zaburzone).
 2. Faktury zakupu podziel na koszty i towary/materiały – i ułóż chronologicznie.
 3. Wydrukuj firmowy wyciąg bankowy i sprawdź, czy wszystkie płatności kartą mają odzwierciedlenie w fakturach zakupu.
 4. Jeżeli masz faktury w postaci paragonu z NIP to sprawdź, czy ich wartość nie przekracza 450 zł (lub 100 euro). Jeżeli tak to musisz się udać do wystawcy po fakturę.
 5. Sprawdź, czy twoi pracownicy podpisali listy płac, czy zleceniobiorcy podpisali rachunki do umów, czy są wszystkie podpisy na listach obecności.
 6. Przygotuj pozostałe dokumenty: potwierdzenia zapłat gotówkowych, bilety parkingowe, wydruki z terminala płatniczego, itp.
 7. Sprawdź, czy na fakturach, które dotyczą pojazdów firmowych są ujęte numery rejestracyjne pojazdów (zakup paliwa, części zamienne, naprawy, myjnia, itp.)
 8. Jeżeli masz fakturę korygującą to sprawdź, czy masz do niej fakturę pierwotną.
 9. Jeżeli masz notę korygująca, to sprawdź czy masz do niej właściwą fakturę.
 10. Jeżeli masz fakturę końcową to sprawdź czy masz do niej fakturę zaliczkową.
 11. Wszystkie faktury zakupu przejrzyj pod kątem czy są tam prawidłowe dane twojej firmy – jeżeli nie to wystaw notę korygującą.
 12. Nie czekaj – dostarcz je do biura.