Czy muszę mieć osobny rachunek bankowy do obsługi działalności gospodarczej?

I tak i nie.

Dla przejrzystości zapisów transakcji na rachunku bankowym i oddzielenia wydatków prywatnych i firmowych zalecam stosowanie takiego rozwiązania.

Kiedy musisz?

1.Gdy prowadzisz działalność w formie spółki.

2.Gdy jesteś czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług – czyli jesteś VAT-owcem. Twój rachunek lub rachunki bankowe związane z działalnością gospodarczą muszą się znaleźć na białej liście podatników VAT.

3.Gdy chcesz uzyskać zwrot podatku VAT na rachunek bankowy.

4.Gdy dokonujesz płatności na rzecz innego VAT-owca i musisz dokonać przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

5.Gdy dokonujesz płatności na rzecz innego przedsiębiorcy, a wartość transakcji przekracza 15 tys. PLN.

Kiedy nie musisz?

1.Gdy nie jesteś VAT-owcem i jednocześnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Kiedy powinieneś?

1.Lepiej wygląda, gdy zapłaty za faktury dokonujesz z rachunku firmowego.

2.Lepiej wygląda, gdy zapłaty wynagrodzeń dla pracowników dokonujesz z rachunku firmowego.

3.Jeżeli nie chcesz, aby KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) zablokowała Twoje środki na prywatnym rachunku bankowym na czas od 72 godzin do 3 miesięcy (o tym wkrótce napiszemy więcej).

Pamiętaj: jeżeli założysz rachunek bankowy do obsługi Twojej działalności gospodarczej to zgłoś ten fakt Fiskusowi w terminie 7 dni. Zrobisz to przez zmianę danych we wpisie do CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez aktualizacje danych o spółkach na formularzach NIP-8 lub NIP-2 (odpowiednio: podmioty rejestrowane w KRS lub spółki cywilne).