UPAŁ !!! Obowiązki pracodawcy.

Obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy: Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Uszczegółowienie w Rozporządzeniu w…

0 Komentarzy

Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019

Od początku bieżącego roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej. Przepis sprecyzował i usystematyzował zagadnienia z nią zagadnienia. Karta ewidencji czasu…

0 Komentarzy

URLOP na żądanie

W temacie urlopu na żądanie w 2019 nic się nie zmieniło. Art. 1672. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu…

0 Komentarzy

Organizujemy płatny staż dla studenta

Biuro Rachunkowe CENTRUM FIRM Sp. z o. o. w Jeleniej Górze przyjmie na dwuletni płatny staż studenta studiów niestacjonarnych – kierunek ekonomia lub pokrewny. Charakterystyka kandydata: -dokładność, -pracowitość, -zaangażowanie w powierzone zadania.…

0 Komentarzy

Kasy fiskalne online

Art. 145b. ust. 1 Ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług nakłada obowiązek instalacji kasy fiskalnych online na przedsiębiorców, których działalność obejmuje: od dnia 01 stycznia 2020 roku 1-…

0 Komentarzy