Jak sprawdzić kontrahenta?

Jeżeli chcesz wejść w obrót z nowym kontrahentem, chcesz przelać mu pieniądze za towar lub usługę, bądź chcesz mu coś sprzedać to sprawdź, czy na pewno wiesz z kim kooperujesz. Poproś go…

0 Komentarzy

Sam wpis SPÓŁKI do KRS to za mało

Pamiętaj o kilku niezwykle ważnych obowiązkach !!! Po zgłoszeniu spółki w systemie s24 https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ należy złożyć formularz PCC-3 https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/ w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki (nie od daty rejestracji…

0 Komentarzy

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Art. 211. Kodeksu pracy mówi: Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,…

0 Komentarzy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

PRACODAWCA ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Tak brzmi Art. 207. § 1. Kodeksu pracy. Co to oznacza w praktyce? Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych…

0 Komentarzy

Praca zdalna

Jeżeli chcesz powierzyć pracownikowi pracę zdalną zrób to na piśmie. Forma pisemna będzie zabezpieczała ewentualny spór. Ustal zasady zgłaszania podjęcia pracy oraz jej zakończenia. Niech pracownik raportuje wykonane czynności. Praca musi być…

0 Komentarzy